Par mums

PKF Latvia

SIA PKF Latvia ir licencēta zvērinātu revidentu komercsabiedrība, kura sniedz revīzijas, grāmatvedības, uzņēmumu padziļinātas finanšu izpētes (due diligence), kā arī citus konsultatīvus pakalpojumus komersantiem, kuri darbojas vai vēlas uzsākt darbību Latvijā.

Sabiedrība ir dibināta 1991. gadā. Savas darbības pirmsākumos PKF Latvia (tās sākotnējais nosaukums - ACS) bija biznesa konsultāciju uzņēmums, bet revīzijas pakalpojumi ir mūsu galvenais darbības virziens kopš 1997. gada.

PKF Latvia ir Latvijas zvērinātiem revidentiem piederoša kapitālsabiedrība.

Galvenais uzsvars mūsu darbībā - sniegto pakalpojumu kvalitāte, kas, mūsuprāt, balstās uz:

  • partneru un darbinieku augstu profesionālo kompetenci, kas tiek nepārtraukti pilnveidota,

  • nozīmīgu atbildīgā partnera iesaistīšanos katra uzdevuma izpildē,

  • komandas darbu,

  • spēju izveidot un uzturēt labu cilvēcisko kontaktu ar klientu, kas veicina savstarpējo uzticību.

Mūsu klienti galvenokārt ir mazas un vidējas privātas sabiedrības, kurām nepieciešams finanšu pārskatu revīzijas vai ierobežotas pārbaudes pakalpojums, kuras vēlas izmantot ārējos grāmatvedības pakalpojumus vai arī kurām dažādos biznesa attīstības posmos nepieciešams profesionāls padoms. Kā neliels uzņēmums mēs spējam operatīvi reaģēt uz klientu vēlmēm un piedāvāt individuālu servisu. Mēs esam izveidojuši stabilas un ilglaicīgas attiecības ar daudziem Latvijas uzņēmumiem, starptautiskiem klientiem un augstu vērtējam savu pastāvīgo klientu uzticību.

Kopš 1997. gada PKF Latvia ir juridiski neatkarīgu komercsabiedrību tīkla PKF International Limited dalībniece.

PKF International

PKF International Limited ir juridiski neatkarīgu sabiedrību tīkls, kuras vieno kopīga apņemšanās nodrošināt konsekventi augstu pakalpojumu kvalitāti, integritāti, un atbalstu klientiem, darbojoties sarežģītā regulējošā vidē. Tīkla mērķi tiek sasniegti, iesaistot dalībnieku sastāvā savās valstīs veiksmīgi darbojošās auditorsabiedrības, sniedzot tām nepieciešamo atbalstu, veicinot informācijas apmaiņu un profesionālo izaugsmi, kā arī kontrolējot to darbības kvalitāti.

PKF International tīklu veido 400 biroji, kas darbojas 150 valstīs, sniedzot augstas kvalitātes revīzijas, grāmatvedības, nodokļu un uzņēmējdarbības konsultāciju pakalpojumus starptautiskiem un vietējiem uzņēmumiem un organizācijām visos pārstāvētajos tirgos.

PKF International tīkls ir organizācijas Forum of Firms pilntiesīgs dalībnieks; šī organizācija tika izveidota, lai panāktu konsekventi augstas kvalitātes finanšu pārskatus un revīzijas visā pasaulē. Lai uzzinātu vairāk informāciju par prasībām, kas attiecas uz šīs organizācijas dalībniekiem, lūdzu apmeklējiet mājas lapu www.forumoffirms.org.

Plašāka informācija par PKF International Limited (angļu valodā) pieejama tīkla mājas lapā www.pkf.com.

Atruna

SIA PKF Latvia ir juridiski neatkarīgu komercsabiedrību tīkla PKF International Limited dalībniece un tā nav atbildīga un neuzņemas nekādas saistības par citu dalībsabiedrību darbībām vai bezdarbību.

Misija

Mūsu misija ir sniegt nemainīgi augstas kvalitātes profesionālos pakalpojumus klientiem, tādējādi palīdzot tiem sasniegt izvirzītos mērķus.

Mūsu loma – būt par uzticamu un pastāvīgu padomdevēju un sadarbības partneri saviem klientiem komercdarbības, grāmatvedības, finanšu un nodokļu jautājumos, veicināt uzņēmumu finanšu pārskatu kvalitāti, ticamību un atbilstību standartiem un likumiem.

Mēs tiecamies radīt vidi, kas veicina mūsu darbinieku profesionālo un personisko izaugsmi un lojalitāti.

Mēs uzskatām, ka apmierināti klienti un darbinieki veido pamatu mūsu uzņēmuma attīstībai. Partnera iesaiste jebkura pakalpojuma sniegšanā, partnera tiešais un pastāvīgais kontakts ar klientu veicina klientu uzticību mūsu pakalpojumu kvalitātei.

Komanda

PKF Latvia partneres un valdes locekles ir zvērinātas revidentes Aija Punāne un Maruta Zorgenfreija.

Aija Punāne

Aija uzsāka darbu PKF Latvia (toreiz ACS) 1993. gadā, dažus gadus vēlāk ieguva zvērināta revidenta sertifikātu un kopš 1997. gada ir PKF Latvia partnere. Aija ir vadījusi dažādu nozaru un darbības apjoma sabiedrību revīziju projektus, bet lielākā pieredze gūta ražošanas, tirdzniecības, dažādu profesionālo pakalpojumu, kā arī transporta un ekspedīcijas nozarēs.

2004. gadā Aija ieguvusi maģistra grādu uzņēmējdarbības vadībā Rīgas Starptautiskajā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolā.

Kopš 2009. gada Aija ir Revīzijas konsultatīvās padomes locekle LR Finanšu ministrijā, pēdējos gados bijusi kvalitātes kontroliere Latvijas zvērinātu revidentu asociācijā.

Maruta Zorgenfreija

Maruta Zorgenfreija sāka strādāt PKF Latvia (toreiz ACS) 1993. gadā kā uzņēmējdarbības konsultante. Kopš 1997. gada Marutas profesionālās darbības galvenais virziens ir finanšu pārskatu revīzijas un nodokļu un finanšu konsultāciju pakalpojumi.

2000. gadā Maruta ieguvusi MBA grādu RTU Rīgas Biznesa institūtā, 2002. gadā kļuvusi par ACCA (Association of Chartered Certified Accountants – ACCA) biedru, bet 2005. gadā – par Latvijas zvērinātu revidenti. 2007. gadā Maruta ieguvusi sertificēta iekšējā auditora (Certified Internal Auditor, CIA) sertifikātu un ir Latvijas Iekšējo auditoru institūta biedre. Maruta ir uzkrājusi plašu pieredzi, sniedzot revīzijas un konsultatīvus pakalpojumus maziem un vidējiem uzņēmumiem tai skaitā daudzām ārvalstu sabiedrību meitas sabiedrībām Latvijā, kā arī veicot padziļinātas finanšu izpētes uzdevumus. Lielākā pieredze saistīta ar nekustamā īpašuma, celtniecības, ražošanas, tirdzniecības, transporta, izglītības pakalpojumu nozarēm.

Marutai ir arī pieredze profesionālo apmācības semināru vadīšanā.

Šobrīd Maruta ir Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas (LZRA) eksperts revidentu darba kvalitātes kontroles jomā.

Mūsu darbinieki

Atbilstoša augstākā izglītība, vēlme strādāt un nepārtraukti pilnveidoties, augsta saskarsmes kultūra ir tie galvenie kritēriji, pēc kuriem mēs izvēlamies savus darbiniekus.

Draudzīga vide, nepārtraukts koleģiāls atbalsts no partneriem, iespēja iegūt daudzveidīgu profesionālo pieredzi un uzņemties aizvien lielāku atbildību ir tas, kāpēc mūsu darbinieki izvēlas PKF Latvia.

Būtisks nosacījums darbinieku ilglaicīgai piesaistīšanai ir pozitīvas un konstruktīvas darba vides radīšana un nepārtraukti ieguldījumi profesionālās un tehniskās kompetences celšanā. Personāla stabilitāti, augošo pieredzi, un spēju efektīvi veikt revīzijas uzdevumus vai citus pakalpojumus novērtē mūsu klienti.

Kopā mēs veidojam komandu, kas spēj sniegt klientam augstākās kvalitātes pakalpojumus.