Nozares

Nozares:

Mūsu klienti pārstāv dažādas nozares, bet lielāko pieredzi esam guvuši, sniedzot pakalpojumus šādu nozaru uzņēmumiem un organizācijām:

  • ražošana,

  • tirdzniecība,

  • nekustamā īpašuma attīstības projekti un apsaimniekošana,

  • celtniecība un projektu vadība,

  • transports, ekspedīcija un loģistika,

  • profesionālie pakalpojumi,

  • mediji un reklāmas pakalpojumi,

  • izglītības pakalpojumi.

Mūsu pieredze rāda, ka uzņēmumi novērtē savu revidentu, grāmatvežu vai konsultantu padziļinātas zināšanas un izpratni par nozari, kurā tie darbojas. PKF International dalībfirmas sadarbojas un dalās pieredzē ar mērķi sniegt labākus pakalpojumus klientiem gan vietējā, gan globālā mērogā.

Ilgstoši strādājot ar attiecīgās nozares uzņēmumiem, mums ir izveidojusies laba izpratne par ar nozari saistītajiem riskiem, kas ir būtiski, sniedzot revīzijas vai konsultatīvus pakalpojumus; mēs pārzinām nozarei specifiskās grāmatvedības metodes un politikas, un nodokļu jautājumus, un tas ļauj mums nodrošināt kvalitatīvus pakalpojumus saviem klientiem.